Adescare
Adescare

kliniskt testade växtbaserade medicinska produkter

Effektiva hälso- och skönhetsprodukter

Adescare International AB (publ) marknadsför och säljer produkter under egna varumärken som har unika egenskaper. De växtbaserade läkemedlen  är utvecklade med kunskaper om örter från medelhavsområdet och har dessutom genomgått klinisk prövningar. Produkterna passar därför väl in i apotekens sortiment. Företaget säljer hudvårds- och skönhets- produkter till ett flertal europeiska länder som Spanien och England. Hela 40 % av omsättningen i koncernen går just till England. Man räknar med att bygga ut sortimentet och säljorganisationen i samband med börsnoteringen. Bolaget räknar med att växa med minst 40 procent per år.

Adescare SA grundades 2002, men blev verksamt fösrt 2014. Det svenska moderbolaget bildades 2017.

Bolaget har ingått ett avtal med spaniens ledande  utvecklare av skönhetsprodukter Absolut Medical Healthcare SL grundat av Karina Hernandez Under varumärket KARINA by Adescare kommer man att sälja nyutvecklade produkter. Bolaget marknadsför därtill ett brett sortiment av egna varumärken. Man distribuerar även andra ledande märken av parfymer, kosmetik, skönhetsprodukter, hårvårdsprodukter, och kosttillskott.

KARINA

Botaniskt baserade mediciner

Den globala marknaden för växtbaserade läkemedel värderades till 71,2 miljarder dollar 2016 och förväntas uppvisa lönsam tillväxt under de följande åren. Ökningen är hänförlig till konsumenternas växande preferens för traditionella växtbaserade läkemedel, som inte orsakar överdoser giftiga ämnen och har färre biverkningar. Dessutom kommer betydande forskningsinvesteringar och finansiering att stödja marknadstillväxten inom en snar framtid.

Natural PharmaEn rapport från Visiongain beräknade att världs- marknaden för diabetesmedicin uppgick till 55,3 miljarder dollar år 2017. Läkemedelsindustrin genererade 35,6 miljarder dollar 2012 och dess intäkter kommer att öka kraftigt fram till 2023. Detta gynnar de högeffektiva produkter som Adescare avser att lansera innan årsskiftet.

Adescare kommer vidare att inleda marknadsföring av en psoriasiskräm lämpad för lokal applicering, särskilt i samband med kroniska inflammatoriska hud- förhållanden. Inga biverkningar har rapporterats efter långvarig användning, i motsats till vad som vanligtvis inträder med  konventionella antiinflammatoriska läkemedel vilka används för samma hudförhållanden.


Planer för marknadsnotering 2018

Adescare International AB (publ) planerar för en marknadsnotering under hösten 2018 och erbjuder I samband med detta investerare att förvärva aktier i bolaget. Bolaget har under sommaren beslutat att genomföra ett omvänt förvärv med Adescare SA i Spanien innebärande att den rörelsen blir ett helägt dotterbolag till Adescare Int. och kommer också att vara en rörelsedrivande verksamhet.

Det kapital som nu tas in är is syfte att göra en ägarspridning till minst 250 investerare för att nå minst 300 investerare, vilket är ett krav för notering. De influtna medlen kommer uteslutande att användas till expansion av den redan befintliga verksamheten samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med föreliggande spridningsemission. Det är styrelsens avsikt att under hösten slutföra ansöka om att uppta aktierna i Adescare International AB (publ) till handel på NGM:s MTF-lista. Ansökan och möten har redan hållits om notering.

Så länge aktien är onoterad kommer handel att kunna ske genom elektroniska annonser i samarbete MBR och Electa på onoteratlistan.se /.com.

Stella

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 4,1 Mkr
Antal aktier i emissionen: 410 769 aktier
Pre money värdering: 247 Mkr
Pris per aktie: 10,00 kronor
Lägsta teckningspost: 500 aktier
Tecknigstid: 18 juni – 26 oktober 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
teckna Bank ID

Framtidsutsikter

I juli 2018 har Adescare International AB (publ) planerat att slutföra förvärvet av det spanska  bolaget Adescare SA.

För närvarande är Adescare SA aktivt aktivt i Katalonien, Spanien. Med etableringen av moderbolagets kontor i Stockholm planerar bolaget för expansion i Norden och till centraleuropa.

Det finns ett stort behov av produkter som har effekt på

• Diabetes
• Psoriasis
• Hudvård vid svåra eksem
• Gastrointestinala symtom

Produkterna baseras på etnobotanisk forskning, odling av medelhavsörter, val av växter, kemisk profilering och analys av växtdelar. Produkternas har genomgått in vitro och in vivo testning för toxicitet och effekt, och pilotkliniska studier. De effektiva formlerna har därefter genomgått ytterligare analys och testner, inklusive kliniska studier på högre nivåer. Licensgivaren utför sitt analytiska och biologiska arbete i ledande laboratorier baserade i Israel.

Pere Mele
Pere Melé, ordförande

Betydande fördelar med naturbaserade produkter

Det blir allt vanligare botanisk medicin eftersom förbättringar i analys och kvalitetskontroll tillsammans med framsteg inom klinisk forskning visar värdet av växtbaserade läkemedel vid behandling och förebyggande av sjukdomar. Den viktigaste fördelen med naturläkemedel är att få brukare upplevt några biverkningar av dessa.

Professorn Mona Landin-Olsson anför att gamla diabetesläkemedel orsakar hypoglykemier (attacker av lågt blodsocker), vilket ökar komplikationerna på lång sikt, och gör att behandlingen blir mer kostsam i längden även om de gamla medicinerna är billigare än de nya.

Möjligheter för Adescare

Adescare avser att lansera en produkt som riktar sig till patienter som lider av typ 2-diabetes för att normalisera blodsocker- koncentrationen. Den kan användas enbart som fristående behandling, eller som en del av en behandling med konventionella blodsockersänkande läkemedel och insulin. Produkten har visat sig öka effekten av konventionell anti-diabetesbehandling. I vissa fall kan dessa minskas eller avbrytas helt. Produkten har genomgått öppna kliniska tester med goda resultat.

Gustav Kamperman
Gustav Kamperman, VD
Resurslänkar
Utskicket görs i samarbete med Adescare International AB (publ) och Delecta Financial Events AB.

Du tog emot detta meddelande eftersom du följer Adescare på Delecta. Om du vill avsäga dig från att ta emot meddelanden från Adescare International AB (publ), vänligen klicka nedan. För att lära dig mer om hur dina personuppgifter används av oss, vänligen läs Big Bens dataskyddspolicy.